Noms Valencians
castellà

Lleonor 

Lleonor 

És una variant del nom Leonor.