Lleonor

Lleonor(♀)

Orige i significat

És un hipocorístic del nom Leonor.

En castellà