Lleocrícia

Lleocrícia(♀)

Orige i significat

És un hipocorístic del nom Leocrícia.

En castellà