Lleobart

Lleobart(♂)

Orige i significat

És un hipocorístic del nom Leobart.

En castellà