Lleobí

Lleobí(♂)

Orige i significat

És un hipocorístic del nom Leobí.

En castellà