Noms Valencians
castellà

Lledó 

Lledó 

Procedent de l'advocació de la Mare de Deu del Lledó, venerada en el santuari del mateix nom, que pren el nom pel lloc a on fon trobada, baix d'un lledoner.

La Mare de Deu del Lledó és la patrona de Castelló de la Plana.

Lidón