Noms Valencians
castellà

*Llambert 

*Llambert 

*: La vocal tònica es pronuncia oberta.

Lambert

Del germànic, nom compost que significa "terra, país" i "brillant, ilustre".

Lamberto