Noms Valencians
castellà

*Laurenci  i Laurència 

*Laurenci  i Laurència 

*: La vocal tònica es pronuncia oberta.

Variant culta de Llorenç.

Laurencio