Laurència

Laurenci*(♂) i Laurència(♀)

Orige i significat

Variant culta de Llorenç.

En castellà

Laurencio