Noms Valencians
castellà

*Lambert 

*Lambert 

*: La vocal tònica es pronuncia oberta.

És una variant del nom Llambert.