Lambert

Lambert*(♂)

Orige i significat

És un hipocorístic del nom Llambert.

En castellà