Noms Valencians
castellà

Lídia 

Lídia 

Del grec, gentilici de Lídia, regió històrica d'Àsia Menor.

Santa Lídia, patrona dels tintorers.

Lidia