Noms Valencians
castellà

Judes 

Judes 

De l'hebreu, "alabar a Deu" o "alabat siga Deu".

Nom d'alguns personages de l'Antic Testament. En el Nou Testament apareixen dos apòstols en este nom, Judes Iscariote, que traïcionà a Jesús, i Sant Judes Tadeu.

Judas