Noms Valencians
castellà

*Jordi 

*Jordi 

*: La vocal tònica es pronuncia oberta.

Del grec, "llaurador".

Sant Jordi, honrat en el títul de "gran màrtir", és protagoniste d'algunes llegendes, la més famosa és la que l'enfrontà a un dragó per a salvar a una princesa.

Patró d'Alcoy i de la cavalleria. És molt famós en tota Europa i és també patró en moltes atres ciutats i regions d'Europa.

Jorge