Jop

Jop(♂)

Orige i significat

De l'hebreu, "perseguit, odiat".

Observacions

Jop és el protagoniste del llibre de l'Antic Testament que porta el seu nom. Patriarca piadós i just, fon posat a prova per Deu, pergué tot i emmalaltí, pero no pergué la fe i li fon tornat tot. Per açò, Jop és el símbol de la paciència i el sofriment.

En castellà

Job