Noms Valencians
castellà

Jonàs 

Jonàs 

De l'hebreu, "paloma".

Nom d'un dels dotze profetes menors de l'Antic Testament, famós per haver passat 3 dies en el ventre d'una ballena com a castic de Deu per la seua desobediència.

Jonás