Noms Valencians
castellà

*Joel 

*Joel 

*: La vocal tònica es pronuncia oberta.

De l'hebreu, "Yahvé és Deu".

Nom d'un dels dotze profetes menors de l'Antic Testament.

Joel