Noms Valencians
castellà

Jaume 

Jaume 

Variant provençal de Jacop.

Nom del primer rei cristià del Regne de Valéncia, Jaume I El Conquistador (1208-1276), naixcut en Montpellier (França). El seu prestigi feu que el nom s'estenguera per tota la península durant el sigle XIII. En Valéncia s'utilisà casi sempre com a variant de Jacop.

Jaime, Santiago