Noms Valencians
castellà

Jacop 

Jacop 

De l'hebreu, segons l'etimologia tradicional que dona la Bíblia té dos significats, "taló" i "agarrar, suplantar". Encara que es creu que és una forma abreviada d'un nom més antic que significaria "Deu ha sostingut" o "Deu ha ajudat".

De la Bíblia, Jacop naixqué agarrat al taló del germà, Esaú, i el suplantà llevant-li el dret de progenitura i la bendició de son pare, d'ahí l'etimologia bíblica.

Jacob