Noms Valencians
castellà

Ivet 

Ivet 

Del grec, "camí fàcil de transitar, bon camí".

Evodio