Noms Valencians
castellà

Iu 

Iu 

D'un radical comú a vàries llengües indoeuropees que significa "teix".

El teix era un arbre molt utilisat antigament i d'ell es construïen sobretot armes. Per als celtes i germànics era un arbre sagrat per la seua gran longevitat.

Ivo