Noms Valencians
castellà

Isidre 

Isidre 

Variant de Isidor.

Nom del patró de Madrit i dels llauradors espanyols.

Isidro