Isaura

Isaura(♀)

Orige i significat

Del grec, "habitant d'Isàuria", nom ètnic dels habitants d'una antiga regió d'Àsia Menor, front a l'illa de Chipre.

En castellà

Isaura