Noms Valencians
castellà

Isaura 

Isaura 

Del grec, "habitant d'Isàuria", nom ètnic dels habitants d'una antiga regió d'Àsia Menor, front a l'illa de Chipre.

Isaura