Noms Valencians
castellà

Isaci 

Isaci 

Possiblement derivat de Isaac.

Isacio