Noms Valencians
castellà

*Isabel 

*Isabel 

*: La vocal tònica es pronuncia oberta.

Derivat hispànic de Elisabet.

Isabel