Ignaci

Ignaci(♂) i Ignàcia(♀)
Hipocorístics: Nàcio(♂) i Nàcia(♀)

Orige i significat

Desconegut.

En castellà

Ignacio