Noms Valencians
castellà

Ida 

Ida 

Del germànic, forma hipocorística d'algun nom femení derivat d'un radical que significa "treball".

Ida