Noms Valencians
castellà

*Humbert  i *Humberta 

*Humbert  i *Humberta 

*: La vocal tònica es pronuncia oberta.

Del germànic, nom compost que significa "hu (ètnia)" i "brillant, ilustre".

Humberto, Umberto