Noms Valencians
castellà

*Honori 

*Honori 

*: La vocal tònica es pronuncia oberta.

Del llatí, "honrós, honorífic".

Honorio