Hilda

Hilda(♀)

Orige i significat

Del germànic, hipocorístic de numerosos noms femenins composts pee un radical que significa "combat".

En castellà

Hilda