Hilària

Hilari(♂) i Hilària(♀)

Orige i significat

Del llatí, "alegre".

En castellà

Hilario