Henedina

Henedina(♀)

Orige i significat

D'orige incert, encara que n'hi ha qui el relaciona en el grec, "ser complaent".

En castellà

Henedina