Habacuc

Habacuc(♂)

Orige i significat

D'orige incert, pero es creu que ve de l'hebreu "entrellaçar, abraçar".

Observacions

Nom bíblic de l'octau dels profetes menors de l'Antic Testament.

En castellà

Habacuc