Noms Valencians
castellà

Habacuc 

Habacuc 

D'orige incert, pero es creu que ve de l'hebreu "entrellaçar, abraçar".

Nom bíblic de l'octau dels profetes menors de l'Antic Testament.

Habacuc