Noms Valencians
castellà

Hèrcules 

Hèrcules 

Del grec, nom compost que significa "Hera (germana major i esposa de Zeus)" i "fama, glòria".

Nom del famós héroe de la mitologia grecollatina, fill de Zeus i d'Alcmena. Conta l'història que, Hera, celosa d'Alcmena, envià dos serps al breçol d'Hèrcules per a que el mataren, pero Hèrcules, acabat de nàixer, les matà en les mans.

Nom d'un important club de fútbol de la ciutat d'Alacant. El seu fundador, Vicent Pastor Alfonsea, li posà el nom de l'héroe mitològic.

Hércules