Noms Valencians
castellà

Guiu  i Guida 

Guiu  i Guida 

Del germànic, forma hipocorística de noms derivats del radical "bosc, selva".

Guido