Noms Valencians
castellà

*Gualbert 

*Gualbert 

*: La vocal tònica es pronuncia oberta.

Del germànic, nom compost que significa "govern" i "brillant, ilustre".

Gualberto