Guadalupe

Guadalupe(♀)

Orige i significat

Procedent de l'advocació de la Mare de Deu de Guadalupe, patrona d'Extremadura.

En castellà

Guadalupe