Noms Valencians
castellà

*Gregori  i Gregòria 

*Gregori  i Gregòria 

*: La vocal tònica es pronuncia oberta.

Del grec, "el que vigila".

Gregorio