Noms Valencians
castellà

Godofré 

Godofré 

Del germànic, nom compost que significa "Deu" i "pau".

Godofredo