Noms Valencians
castellà

*Gobert 

*Gobert 

*: La vocal tònica es pronuncia oberta.

Del germànic, nom compost que significa "Deu" i "brillant, ilustre".

Goberto