Noms Valencians
castellà

*Gisela 

*Gisela 

*: La vocal tònica es pronuncia oberta.

Del germànic, significa "rehé" o "flecha".

Gisela