Noms Valencians
castellà

Ginés 

Ginés 

Genís
Neso

Del grec, "relatiu al naiximent o al llinage".

Ginés