Ginés

Ginés(♀)
Variants: Genís(♂)
Hipocorístics: Neso(♂)

Orige i significat

Del grec, "relatiu al naiximent o al llinage".

En castellà

Ginés