Noms Valencians
castellà

*Gilabert 

*Gilabert 

*: La vocal tònica es pronuncia oberta.

Del germànic, nom compost que significa "alegre, exuberant, ardent" i "brillant, ilustre".

Gilberto