Noms Valencians
castellà

Germà  i Germana 

Germà  i Germana 

Del llatí, confluïxen dos significats, "germà, germànic, de Germània" i "germà (grau de parentesc)".

Per als primers cristians degué prendre el significat de "germà en la fe de Crist".

Germán