Genoveva

Genoveva(♀)

Orige i significat

Del germànic, nom compost que significa "llinage, estirp, naixcut de" i "dòna"; pot interpretar-se com "dòna de bon llinage".

En castellà

Genoveva