Noms Valencians
castellà

Genoveva 

Genoveva 

Del germànic, nom compost que significa "llinage, estirp, naixcut de" i "dòna"; pot interpretar-se com "dòna de bon llinage".

Genoveva