Noms Valencians
castellà

Generós  i Generosa 

Generós  i Generosa 

Del llatí, "noble, magnànim, generós" i també "de bon llinage, d'ilustre prosàpia".

Generoso