Generós

Generós(♂) i Generosa(♀)

Orige i significat

Del llatí, "noble, magnànim, generós" i també "de bon llinage, d'ilustre prosàpia".

En castellà

Generoso