Gemma

Gemma(♀)

Orige i significat

Del llatí, "gema, pedra preciosa", en orige significava "brot de les plantes, botó, capoll, ull",

En castellà

Gema