Noms Valencians
castellà

Gemma 

Gemma 

Del llatí, "gema, pedra preciosa", en orige significava "brot de les plantes, botó, capoll, ull",

Gema