Noms Valencians
castellà

Gedeó 

Gedeó 

De l'hebreu, "tallador, sastre".

Nom d'un dels juges majors d'Israel, de la tribu dels Manasés, en 300 hòmens lliberà al seu poble de l'esclavitut i acabà en el cult a Baal.

Gedeón