Noms Valencians
castellà

*Geòrgia 

*Geòrgia 

*: La vocal tònica es pronuncia oberta.

És una variant del nom Georgina.