Geòrgia

Geòrgia*(♀)

Orige i significat

És un hipocorístic del nom Georgina.

En castellà