Noms Valencians
castellà

Gayetà  i Gayetana 

Gayetà  i Gayetana 

Tano i Tana

Del llatí, gentilici de Gaeta, ciutat italiana al noroest de Nàpols.

Cayetano