Noms Valencians
castellà

Gastó 

Gastó 

Del germànic, tenia el doble significat de "hoste" i "estranger, enemic".

Gastón