Gastó

Gastó(♂)

Orige i significat

Del germànic, tenia el doble significat de "hoste" i "estranger, enemic".

En castellà

Gastón