Gallart

Gallart(♂)

Orige i significat

Del francés, "bledà, vigorós".

Observacions

L'adjectiu "gallart" té el mateix orige, pero en l'actualitat té el significat de "valent, templat".

En castellà

Gallardo