Noms Valencians
castellà

Gallart 

Gallart 

Del francés, "bledà, vigorós".

L'adjectiu "gallart" té el mateix orige, pero en l'actualitat té el significat de "valent, templat".

Gallardo